Zahteve za namestitev vrtinčnega merilnika pretoka

Zahteve za namestitev vrtinčnega merilnika pretoka

1. Pri merjenju tekočin je treba vrtinčni merilnik pretoka namestiti na cevovod, ki je popolnoma napolnjen z izmerjenim medijem.

2. Ko je vrtinčni merilnik pretoka nameščen na vodoravno položeni cevovod, je treba v celoti upoštevati vpliv temperature medija na oddajnik.

3. Ko je vrtinčni merilnik pretoka nameščen na navpičnem cevovodu, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
a) Pri merjenju plina. Tekočina lahko teče v katero koli smer;
b) Pri merjenju tekočine mora tekočina teči od spodaj navzgor.

4. Dolvodno od vrtinčnega merilnika pretoka mora imeti ravno dolžino cevi, ki ni manjša od 5D (premer metra), dolžina predvodne ravne cevi vrtinčnega merilnika pretoka pa mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) Kadar je premer procesne cevi večji od premera instrumenta (D) in ga je treba zmanjšati, ne sme biti manjši od 15D;
b) Kadar je premer procesne cevi manjši od premera instrumenta (D) in ga je treba razširiti, ne sme biti manjši od 18D;
c) kadar je pred merilnikom pretoka 900 komolcev ali drogov, najmanj 20D;
d) kadar sta v isti ravnini pred merilnikom pretoka dva zaporedna 900 kolena, ne manj kot 40D;
e) pri povezovanju dveh 900 komolcev v različnih ravninah pred merilnikom pretoka, najmanj 40D;
f) če je merilnik pretoka nameščen za regulacijskim ventilom, najmanj 50D;
g) Pred merilnikom pretoka je nameščen usmernik z dolžino najmanj 2D, 2D pred usmernikom in ravno usmerjevalno cev z dolžino najmanj 8D po usmerniku.

5. Kadar se v preizkušeni tekočini lahko pojavi plin, je treba namestiti razplinjevalnik.

6. Vrtinčni merilnik pretoka je treba namestiti na mesto, kjer ne bo povzročilo izhlapevanja tekočine.

7. Odstopanje med notranjim premerom sprednjega in zadnjega ravnega odseka cevi vrtinčnega merilnika pretoka in notranjim premerom merilnika pretoka ne sme biti večje od 3%.

8. Za mesta, kjer se lahko zazna detekcijski element (vrtinčni generator), je treba v cevovod namestiti vrtinčni merilnik pretoka prednje in zadnje zaporne ventile ter obvodne ventile, vtični vrtinčni merilnik pretoka pa mora biti opremljen z zaporno izklopni ventil.

9. Vrtinčnih merilnikov pretoka ne smete namestiti na mesta, ki so izpostavljena vibracijam.


Čas objave: april-26-2021